Būtiskākais par pievienotās vērtības nodokli

Pievienotās vērtības nodoklis jeb PVN ir nodoklis, no kura valsts budžetā tiek iekasēts salīdzinoši visvairāk naudas. Piemēram, šī gada pirmajos četros mēnešos PVN ieņēmumi bija 1,1 miljarda eiro apmērā. Bez tam šie ienākumi ir par 28,8% lielāki nekā iepriekšējā gada tajā pašā laika periodā. Bet kas tad ir PVN? Kam jāmaksā šis nodoklis?

Kas tas ir?

PVN ir tiešais patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā un par ko katrs iedzīvotājs, kurš iegādājas kādu lietu vai pakalpojumu, samaksā. Šobrīd PVN standarta likme Latvijā ir 21%, bet ir vairākas preču un pakalpojumu grupas, kurām ir noteikta samazināta nodokļa likme.

Lai kļūtu par PVN maksātāju, ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā. Tas ir nepieciešams, lai varētu veikt ar PVN apliekamus darījumus vai saņemt ar PVN apliekamus pakalpojumus savā valstī.

Kas to maksā?

Pēc būtības PVN maksā katrs no mums, taču tiešā veidā var izdalīt vairākas uzņēmumu grupas, kam ir pienākums Latvijā maksāt PVN.

–        Iekšzemes nodokļa maksātāji, kuri ir reģistrēti jau pieminētājā PVN maksātāju reģistrā, kā arī nereģistrētie nodokļa maksātāji;

–        Nodoklis jāmaksā arī citas dalībvalsts nodokļa maksātājiem, kuri reģistrēti mūsu valsts nodokļa maksātāja reģistrā, vai arī nav tajā reģistrējušies un to juridiskā adrese atrodas citā valstī.

–        Trešo valstu vai teritoriju nodokļa maksātāji, kam piešķirts atbilstošs identifikācijas numurs, kas ļauj identificēt maksātāju, kā arī tie, kam šāds numurs nav piešķirts.

–        Tāpat arī PVN ir jāmaksā arī fiskālajiem pārstāvjiem un PVN grupām.

Par ko maksā?

PVN ir jāmaksā vairākos gadījumos. Piemēram, piegādājot preces un pretī saņemot par to atlīdzību, sniedzot pakalpojumus par atlīdzību, importējot vai eksportējot preces, iegādājoties preces Eiropas Savienības teritorijā, pārvietojot preces no citas valsts uz iekšzemi, veicot nereģistrēta nodokļa maksātāja vai personas, kas nav nodokļa maksātājs, veiktā jaunu transporta līdzekļu iegādi Eiropas Savienības teritorijā.

PVN nodoklis regulāri piedzīvo izmaiņas, tāpēc uzņēmumu grāmatvedībai ir aktīvi jāseko tam līdzi – https://www.ntz.lv/reklamraksti/aktualie-grozijumi-pvn-likuma/. Corsax komanda nodrošina nodokļu konsultācijas brīžos ikvienam, kuru reizēm pārņem apjukums par PVN vai kāda cita nodokļa maksāšanas kārtību.